+420 739 652 478
Březinova 16/9, 350 02 Cheb, CZ
info@realityviventis.cz

Inženýrská činnost

 Provádíme inženýrskou činnost pro stavebníky a investory pro pozemní a vodohospodářské stavby.

Projekční činnost

Zajišťujeme zpracování projektové dokumentace pozemních a vodohospodářských staveb.

Odborné posudky

Zajišťujeme zpracování odborných posudků, oceňování nemovitostí pro potřeby občanů a realitních kanceláří.

Certifikace a osvědčení

Osvědčení o autorizaci vydané Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě.

NEJNOVĚJŠÍ PROJEKTY

Inženýrská činnost ve výstavbě

Provádíme inženýrskou činnost pro stavebníky a investory pro pozemní a vodohospodářské stavby. Inženýrská činnost v rámci předprojektové přípravy, kdy zajišťujeme vyhledání vhodných lokalit a pozemků, studie, potřebné rozbory a průzkumy, předběžné projednání záměru s dotčenými orgány státní správy a vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury.

Inženýrská činnost v rámci přípravy stavby, kdy zajišťujeme výběr zhotovitele nebo zhotovitelů stavby, kompletaci zadávací dokumentace, organizaci výběrového řízení na zhotovitele stavby a vyhodnocení nabídek.

Odborné posudky

Se znaleckým posudkem nejčastěji setkává při běžné koupi a prodeji nemovitosti. Podle zákona o daních (Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí) proto musí ten, kdo prodává nemovitost, ve většině případů požádat soudního znalce, aby na nemovitost ke dni prodeje zpracoval znalecký posudek.

Znalecký posudek vypovídá o tom, kolik se toho prostavělo a před jakou dobou, zatímco odhad tržní ceny se týká především ceny srovnatelné nemovitosti v blízkém okolí.  Znalecký posudek a odhad tržní ceny jsou tedy dva zcela odlišné dokumenty.